• 19:00 30/08/2016
    Chế độ ăn cho người viêm gan
    Emdep.vn - Y học vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu viêm gan do virus, vì vậy cần biết cách chăm sóc và giữ gìn, kiêng khem kỹ lưỡng cho người bệnh viêm gan.