qc-epoint

Hành xử 'điên điên' của con gái khiến con trai mệt rũ

Tuyết Trang 2016-09-20 06:01
- Con gái "mắc" một số bệnh nan y, khiến con trai luôn trong tình trạng mông lung, mỏi mệt vì phải dò xem ý của con gái ra sao...

Hành xử 'điên điên' của con gái khiến con trai mệt rũ

Tuyết Trang (theo MU)

qc-epoint