qc-epoint

Danh sách "đen" các bệnh tình dục

Pica Trần 2014-08-16 13:24
- (Em đẹp) - STDs là viết tắt của cụm từ (Sexually Transmitted Disease) – bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đây là những căn bệnh lây từ người này sang người người khác qua các hình thức quan hệ tình dục (qua âm đạo hay đường miệng...).

Pica Trần
logo smaill
qc-epoint