Thông tin mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc học của học sinh

2021-09-27 18:05
- Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các tiêu chí, hướng dẫn, quy định của Trung ương, TP.
Ngày 27/9, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục dạy học bằng hình thức trực tuyến.

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các tiêu chí, hướng dẫn, quy định của Trung ương, TP.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nguyên tắc tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể, tiếp tục việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến; thường xuyên sử dụng kho học liệu điện tử nhằm đáp ứng mục tiêu "Tạm dừng đến trường, không dừng việc học".

Đặc biệt, Hà Nội cũng yêu cầu các trường học tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19 sẵn sàng đón học sinh quay lại trường học tập khi điều kiện cho phép. Chủ động phối hợp cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tiếp tục duy trì việc phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khoẻ của học sinh. Thống nhất trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nếu có tình huống liên quan đến yếu tố dịch tễ phải báo ngay với cơ quan y tế địa phương và thông tin cho nhà trường để xử lý kịp thời.

AM (tổng hợp)

qc-mypoint