Sự khác biệt giữa Chỉ thị 16 so với Chỉ thị 15 và chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ

2021-07-24 07:55
- Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ có những điểm khác so với chỉ thị 15 và chỉ thị 19 thể hiện ở các nội dung chính sau đây.

Ảnh Hà Nội Mới

qc-epoint
loading...
qc-epoint