2 bí quyết 'đọc là thấm' dành cho lãnh đạo giỏi của thiền sư Thích Nhất Hạnh

2020-12-10 11:00
- Làm lãnh đạo không hề dễ, làm lãnh đạo giỏi còn khó hơn gấp nhiều lần. Lãnh đạo không đơn thuần là một chức danh, một vị trí mà hơn thế, một người lãnh đạo thực sự giỏi biết cách tạo ra ảnh hưởng với tất cả mọi người.

1. Bí quyết lãnh đạo thành công và hạnh phúc 

Một nhà lãnh đạo giỏi cần phải có ân đức, nghĩa là lòng từ bi. Đó là khả năng dịu dàng, tha thứ, chấp nhận và ôm ấp người khác với tình thương. Nếu ai đạt được khả năng ấy thì sẽ có hạnh phúc và được mọi người kính nể. 

La mắng hay trừng phạt không làm cho người dưới khuất phục mà chỉ gây thêm xa cách. Chỉ có sự quan tâm, lo lắng, thương mến mới chuyển đổi được tâm người mà mình muốn giúp. 

Những người thiếu từ bi và tha thứ thường phải chịu đau khổ. Khi biết tha thứ, chấp nhận, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và có thể dễ dàng liên hệ với người khác. Người thiếu từ bi, trong tâm lúc nào cũng bực bội, giận dữ thì chẳng ai muốn đến gần, và như vậy sẽ cô đơn vô cùng. 

Cho nên, lòng từ bi là nền tảng của hạnh phúc... Họ sẽ không gây đau khổ cho chính họ và cho những người khác. 

Balancing startup success and failure: how VC investors can tip the scales |

2. Nhà lãnh đạo giỏi biết truyền cảm hứng cho mọi người bằng nếp sống của chính mình 

Thực tập ba đức tính Buông Xả, Từ Bi và Tuệ Giác đem lại cho nhà lãnh đạo uy quyền thật sự. 

Chỉ mang danh là một nhà lãnh đạo không thôi thì không đủ. Chức tước không đem lại uy quyền. 

Khi thực tập chánh niệm đàng hoàng, ta sẽ toả chiếu an lạc, vững chãi, thảnh thơi và đạt được thứ uy quyền sâu sắc hơn. 

 2 bí quyết 'đọc là thấm' dành cho lãnh đạo giỏi của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Nói ra một lời quần chúng đều lắng nghe vì ta có sự bình an, tươi mát và tuệ giác. Một nhà lãnh đạo giỏi là một người chỉ sử dụng thứ uy quyền ấy. Không cần phải cố giành cho được uy quyền. Không cần phải thi thố uy quyền. Uy quyền đến một cách tự nhiên. 

Một nhà lãnh đạo giỏi truyền cảm hứng cho mọi người bằng nếp sống của chính mình. 

Người ta nghe mình bởi họ thương kính và tin tưởng mình.

Theo CafeBiz

qc-epoint
loading...
qc-epoint