Rượu ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể như thế nào?

2015-06-22 14:50
- Rượu là đồ uống được nhiều người sử dụng nhưng khi uống vào cơ thể tác động đến tất cả các cơ quan. Nếu uống nhiều, liên tục sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể.
 

Linh Anh
(Theo Congluan)

qc-epoint
loading...
qc-epoint