Bảo vệ sức khỏe của "cửa sổ tâm hồn"

(Em đẹp) - Đôi mắt là tấm gương phản chiếu cuộc sống và phản ánh tâm hồn, vì vậy hãy giữ cho chúng luôn sáng đẹp và khỏe mạnh, để cuộc sống này luôn tươi đẹp trong mắt mình.
Xem thêm