qc-epoint

5 hormone tác động đến khả năng thụ thai

Tuyết Trang 2015-02-15 10:04
- Có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến khả năng thụ thai của phụ nữ như: cân nặng, độ tuổi và sự phát triển của nang trứng.


Tuyết Trang  (Việt hóa từ Visual)
(Theo Congluan.vn)
qc-epoint