Du hí Việt Nam qua những địa danh in trên tờ tiền

Emdep.vn - Trên mỗi tờ tiền chúng ta đang dùng mệnh giá khác nhau lại in một địa điểm nhất định. Có bao giờ bạn thắc mắc địa danh ấy ở đâu? Cùng chúng tôi dạo quanh một vòng những địa danh in trên các tờ tiền đang lưu thông hiện nay.

Du lịch Việt Nam qua những địa danh in trên tờ tiền

Trên tờ tiền 200 đồng là hình ảnh người nông dân trên cánh đồng.

Du lịch Việt Nam qua những địa danh in trên tờ tiền

Tờ 500 đồng in hình cảng Hải Phòng.

Du lịch Việt Nam qua những địa danh in trên tờ tiền

Tờ 1 nghìn đồng cảnh voi kéo gỗ ở Tây Nguyên.

Du lịch Việt Nam qua những địa danh in trên tờ tiền

Hình ảnh in trên tờ 2 nghìn là công nhân làm việc ở nhà máy dệt.

Du lịch Việt Nam qua những địa danh in trên tờ tiền

Tờ 5 nghìn in hình nhà máy thủy điện Trị An.

Du lịch Việt Nam qua những địa danh in trên tờ tiền

Hình in trên tờ 10 nghìn là mỏ dầu Bạch Hổ.

Du lịch Việt Nam qua những địa danh in trên tờ tiền

Địa điểm in trên tờ 20 nghìn là Chùa Cầu ở Hội An.

Du lịch Việt Nam qua những địa danh in trên tờ tiền

Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu là hình ảnh in trên tờ 50 nghìn.

Du lịch Việt Nam qua những địa danh in trên tờ tiền

Tờ 100 nghìn in hình Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Du lịch Việt Nam qua những địa danh in trên tờ tiền

Trên tờ 200 nghìn in hình hòn Đỉnh Hương trên Vịnh Hạ Long.

Du hí Việt Nam qua những địa danh in trên tờ tiền

Trên tờ 500 nghìn là hình ảnh nhà Bác ở Nghệ An.

Hương Nguyễn

loading...

Tags : Từ khóaXem thêm