Trông...giày mà bắt hình dong

2014-10-27 09:02
- (Em đẹp) - Thật khó tin là 90% tính cách của chúng ta được phản ánh chính xác qua những kiểu giày dép ta thường hay mang. Bạn là người như thế nào? Hãy nhìn tủ giày của mình và xem kết quả!

qc-mypoint