qc-epoint

Nỗi khổ ngày 'đèn đỏ' chỉ con gái mới hiểu

Tuyết Trang 2016-09-21 06:00
- "Đèn đỏ" có thể được coi là đồ phiền phức nhất thế gian, khiến cho các cô gái dở khóc dở cười vì thích đến lúc nào thì đến, thích đi lúc nào thì đi.

Nỗi khổ ngày 'đèn đỏ' chỉ con gái mới hiểu

Tuyết Trang

(Việt hóa theo MU)

qc-epoint