Những chuyện các cặp yêu lâu xem là hiểu

Emdep.vn - Yêu lâu rồi thì việc gì phải câu nệ tiểu tiết, chẳng nói gì cũng hiểu được nhau.
Xem thêm