Chính thức 'khai tử' sổ hộ khẩu từ năm 2022

2020-11-13 16:34
- Dù Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2021, người dân vẫn được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để chứng minh thông tin về nơi cư trú đến hết ngày 31/12/2022.
qc-mypoint