Thủ tướng chỉ thị không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu

2023-02-24 16:06
- Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu theo quy định của Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật cư trú.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 5 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu theo quy định của Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật cư trú.

Thủ tướng chỉ thị không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu

Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tích hợp các thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử để dần thay các loại giấy tờ công dân. Trước mắt là việc thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 1-1-2023. Thời gian hoàn thành trong tháng 3-2023.

Xây dựng đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia trình Chính phủ chậm nhất trong tháng 4-2023. Đẩy mạnh cấp mã định danh cá nhân, thẻ căn cước công dân gắn chip. Tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công có sử dụng thông tin công dân, nhất là thời gian đầu bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Bảo đảm tích hợp, chuẩn hóa, cập nhật và chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ, ngành, địa phương.

AM (tổng hợp)

Bí quyết làm đẹp da siêu tiết kiệm cho từng loại da