Ai được dùng 'giấy đi đường' trong khi Hà Nội giãn cách xã hội?

2021-07-30 19:30
- Những người được dùng "giấy đi đường" trong khi Hà Nội giãn cách xã hội gồm có các đối tượng sau đây.

Giấy đi đường là thứ rất quan trọng trong bối cảnh Hà Nội đang giãn cách xã hội. Vừa qua, UBND TP.Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2434/UBND-KT về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.

Vậy những ai có đủ điều kiện dùng "giấy đi đường"?

AM

qc-epoint
loading...
qc-epoint