Choáng với mức thưởng Tết Kỷ Hợi 2019, cao nhất hàng trăm triệu đồng

Emdep.vn - Dưới đây là tổng hợp mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của một số địa phương.

Hà Nội

Tại Hà Nội, mức thưởng Tết 2019 cao nhất là hơn 396 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng.. Mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi bình quân là 3,8 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước; mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng/người, thấp nhất là 800 nghìn đồng/người.

Còn tại công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, mức  thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 4 triệu đồng/người, tăng 3,8% so với năm trước; mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, mức thưởng thấp nhất là 650 nghìn đồng/người. Với doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 4,8 triệu đồng/người, cao nhất là 396,1 triệu đồng/người, thấp nhất 750.000 đồng/người.

Với khối doanh nghiệp dân doanh, thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 4,2 triệu đồng/người, cao nhất là 72 triệu đồng/người, thấp nhất là 660.000 đồng/người.

Hải Dương

Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương cho hay, mức thưởng Tết 2019 bình quân của các doanh nghiệp từ 4,4-5,4 triệu đồng/người.

Trong đó, mức thưởng tết cao nhất thuộc về một công ty chuyên sản nhựa ở mức 900 triệu đồng, cao hơn năm ngoái 100 triệu đồng. Trong khi đó, mức thưởng Tết thấp nhất ở tỉnh này là 50.000 đồng.

Nghệ An

Tại Nghệ An, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An cho hay đã khảo sát 250 doanh nghiệp về mức thưởng Tết. Theo đó, doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu vốn, mức thưởng Tết cao nhất là 20 triệu đồng/người, bình quân là 4,7 triệu đồng và thấp nhất là 150.000 đồng.

Ở khối doanh nghiệp cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất là 80 triệu đồng thuộc về một công nhân sản xuất bao bì; bình quân 5,5 triệu đồng một người và thấp nhất là 400.000 đồng. Trong khi khối doanh nghiệp FDI mức thưởng cao nhất là 45,3 triệu đồng và thấp nhất 300.000 đồng.

Đồng Nai

Tại Tỉnh Đồng Nai, mức thưởng tết ở khối doanh nghiệp tư nhân thấp nhất là 100.000 đồng và khối doanh nghiệp FDI là 200.000 đồng. Những lao động nhận số tiền này là do chưa làm việc đủ 6 tháng hay 1 năm. Mức thưởng bình quân toàn tỉnh là 7,5 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2019 cao nhất trên địa bàn tỉnh là 545 triệu đồng (cao hơn năm trước 137 triệu đồng), thuộc về Công ty TNHH Shell Việt Nam (Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành) - một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 

AM (tổng hợp)

 

Tags : Từ khóaXem thêm