qc-epoint

Biển miền Trung: 1/18 mẫu cá vượt ngưỡng an toàn về kim loại nặng

2016-08-25 06:59
- Theo thông tin từ cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, kết quả kiểm nghiệm của các mẫu cá lấy tại 4 tỉnh miền Trung mức độ ô nhiễm đã giảm dần theo thời gian.

Cụ thể vào tháng 7 trong 27 mẫu cá ô nhiễm kim loại nặng có 7 mẫu vượt mức tiêu chuẩn. Đến ngày 19/8 khi Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố nước biển an toàn, kết quả kiệm nghiệm cho thấy chỉ có 1/18 mẫu cá vượt ngưỡng an toàn về kim loại nặng.

Biển miền Trung: 1/18 mẫu cá vượt ngưỡng an toàn về kim loại nặng

Bộ Y tế công bố 1/18 mẫu cá vượt an toàn về kim loại nặng (ngày 19/8).

Trong thời gian tới để đảm bảo mức độ an toàn cho sức khỏe người dân và trả lời câu hỏi có thể sử dụng làm thực phẩm an toàn hay không, Bộ Y tế vẫn tiếp tục hàng ngày giám sát, lấy mẫu với tất cả các loại cá tại các cảng biển và đầm nuôi ở 4 tỉnh miền Trung để làm kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nhiệm sẽ được Hội đồng khoa học của Bộ Y tế đánh giá và dự kiến sẽ công bố chính thức vào đầu tháng 9/2016.

Ngọc Minh

qc-epoint