Infographic: Những sự thật gây sốc về các bệnh lây qua đường tình dục

2017-02-14 09:30
- Mặc dù đã nghe đến nhiều nhưng không phải ai cũng cảnh giác với bệnh lây qua đường tình dục.

Infographic: Những sự thật gây sốc về các bệnh lây qua đường tình dục

Huy Nghĩa (Việt hóa từ PR)

qc-mypoint