08:09 11/03/2021 - 5 bài tập với dây thun cho vòng 3 nảy nở, căng mẩy tức thì mà chẳng cần bơm độn

Bạn muốn có vòng 3 hấp dẫn, căng mẩy hơn nhưng lại ngại đụng chạm dao kéo? Hãy bắt đầu tập luỵên mỗi ngày để có được đường cong như ý muốn.