9 lời khuyên từ 9 CEO hàng đầu thế giới

Emdep.vn - "Phải khiêm tốn thừa nhận rằng chúng ta không thể biết hết tất cả mọi thứ, chúng ta không thể ngủ quên trên chiến thắng và phải luôn tiếp tục cố gắng. Nếu không, thì có một vài người ưu tú khác sẽ sớm thay thế vị trí của chúng ta" Cher Wang (CEO - HTC)
9 lời khuyên từ 9 CEO hàng đầu thế giới
9 lời khuyên từ 9 CEO hàng đầu thế giới
9 lời khuyên từ 9 CEO hàng đầu thế giới
9 lời khuyên từ 9 CEO hàng đầu thế giới
9 lời khuyên từ 9 CEO hàng đầu thế giới
9 lời khuyên từ 9 CEO hàng đầu thế giới
9 lời khuyên từ 9 CEO hàng đầu thế giới
9 lời khuyên từ 9 CEO hàng đầu thế giới
9 lời khuyên từ 9 CEO hàng đầu thế giới
Thùy Dung
(Theo Congluan)
loading...

Tags : Từ khóaXem thêm