10:44 21/08/2018 - Xin lỗi thế hệ trẻ vì chúng tôi đã phá hủy tương lai của các bạn

Môi trường là thứ gì đó chỉ khi có vấn đề chúng ta mới quan tâm tới. Nếu vẫn cứ tiếp tục như hiện nay, liệu tương lai có còn để mà xin lỗi? (nguồn Facebook)