17:39 30/09/2015 - Xem sức mạnh khủng khiếp của cú đá có sức nặng hơn 1 tấn

Cú đá vòng của võ sĩ đai đen môn Taekwondo đạt tốc độ 219km/h và sức nặng khoảng hơn 1 tấn. Hãy tưởng tượng nếu bạn được lãnh trọn cú đá 1 tấn này sẽ thế nào?