10:36 24/08/2015 - Video: Màn ảo thuật khiến người ta phát điên

Ảo thuật với điện thoại, bất ngờ ở những giây cuối cùng. Không thể tin nổi!