08:45 24/08/2015 - Video: Đời thực không mấy khi được như phim

Lãng mạn không phải lúc nào cũng phát huy đúng tác dụng của nó.