05:50 28/09/2018 - Vẽ lại tranh bằng nghệ thuật sắp đặt vô cùng sinh động

Tái hiện 23 bức tranh của danh họa Caravaggio thông qua nghệ thuật "Tableaux Vivants" tại nhà hát Ludovica Rambelli - Ý. (nguồn Fb/ Thanh Germany)