10:32 17/09/2015 - Thực hư màn ảo thuật đường phố lơ lửng trên không kinh điển

Thì ra là như vậy, quá đơn giản, ai cũng có thể làm được điều này.