09:00 17/08/2018 - Thời điểm nào lý tưởng để 'yêu' ?

Khoảng 7h30 sáng, lượng hormone hạnh phúc endorphin tăng giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu, hưng phấn để yêu nhau.