07:00 04/10/2015 - Thần chết đã ngủ quên trong trường hợp này

Anh chàng này vô cùng may mắn khi cả mảnh kính rơi trúng đầu mà vẫn không hề hấn gì. Thần chết thực sự đã ngủ quên trong hoàn cảnh này.