06:10 14/09/2018 - Thảm cảnh khi Trái Đất mất oxy trong 5 giây

Nếu Trái Đất mất oxy trong 5 giây, điều gì sẽ xảy ra với con người, cây cối, vật chất đang tồn tại ở đó. (theo Tri Thức Trẻ)