14:12 30/08/2018 - Tebori - nghệ thuật xăm mình 400 năm của Nhật

Không sử dụng máy xăm, các nghệ sĩ ở Nhật dùng tay đâm kim trực tiếp vào da của khách hàng để tạo nên các tác phẩm ấn tượng. (theo Culture Trip)