17:26 08/09/2015 - Tai nạn hi hữu trong siêu thị và cái kết bất ngờ

Nếu không muốn gặp rắc rối, bạn đừng nên lại gần. Đàn bà thực sự rất nguy hiểm.