10:01 08/06/2016 - Rùng mình xem cảnh nặn hằng trăm mụn đầu đen khủng trên mũi người

Video do bác sỹ Vikram Yadav ghi lại trong một ca nặn mụn đầu đen trên mũi một bệnh nhân nam. Có thể thấy hàng trăm chiếc mụn lớn nhỏ bao phủ hầu hết mũi bệnh nhân.