16:12 13/01/2016 - Rùng mình với công việc cho rắn ăn mỗi ngày của người đàn ông này

Một công việc không mấy gì vất vả hay nặng nhọc, đổi lại là sự nguy hiểm từ những con rắn đang nằm ngóng chờ mồi ăn.