17:44 22/10/2015 - Rót đồng nóng chảy vào tảng băng và cái kết đắng lòng

Khuyến cáo không nên làm theo người đàn ông trong video này. Sẽ rất nguy hiểm khi rót đồng nóng chảy vào một tảng băng.