15:59 08/09/2015 - Rợn người xem cảnh nặn mụn ở chân bò

Cận cảnh nặn mụn khủng ở chân 1 con bò. Khuyến cáo không xem khi đang ăn cơm.