06:51 18/01/2016 - Quy trình tạo nên chiếc xe 4 bánh từ bánh ngọt

Với nguyên liệu hoàn toàn từ cách loại bánh, chiếc xe ô tô này chắc chắn sẽ là chiếc xe ngọt ngào nhất.