14:45 23/04/2021 - Phụ nữ hãy mạnh mẽ

Trên đời này làm gì có ai sinh ra đã mạnh mẽ chỉ là họ giỏi che giấu cảm xúc của mình thôi. Phụ nữ cũng vậy!