06:30 11/08/2018 - Nín thở xem 'bẻ' mụn nhân to như ngón tay hút hơn 6 triệu lượt xem

Đoạn clip nặn mụn siêu đỉnh được đánh giá là hấp dẫn nhất năm 2017, chủ nhân của nó phải dùng đến dụng cụ hỗ trợ và ra sức "bẻ" mới xong. (nguồn Youtube)