06:16 12/09/2018 - Những ngôi làng cổ độc nhất vô nhị tại Trung Quốc

Với nền văn hóa lâu đời và đa dạng, Trung Quốc cũng là quốc gia sở hữu những ngôi làng độc đáo, có 1-0-2 trên thế giới. Video: Great Big Story, CCTV, Reuters