11:49 11/10/2018 - Nhà khí tượng học vừa địu con vừa dẫn bản tin thời tiết

Bà mẹ người Mỹ cảm thấy chiếc địu giúp gắn kết mối quan hệ mẹ con và quyết định tôn vinh nó nhân Tuần lễ Địu con Quốc tế. (theo News)