09:29 17/01/2016 - Người đàn ông biến gốc cây thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp

Chỉ sau vài giờ đồng hồ, người đàn ông này đã biến gốc cây thành tác phẩm nghệ thuật điệu nghệ.