06:00 05/09/2018 - Nấc thang lên thiên đường ở Hawaii

Với gần 4.000 bậc thang cheo leo dọc sườn núi cao 800 m, Haiku được ví như nấc thang dẫn tới cõi thần tiên ở Hawaii (Mỹ). (theo VNE)