06:34 16/09/2018 - Làm một bộ jumpsuit từ một mảnh vải cực đơn giản

Chị em hãy tự làm cho mình 1 bộ jumpsuit chỉ từ 1 mảnh vải nào! (theo Tri Thức Trẻ)