09:15 16/04/2021 - Lá thư của người đàn ông sau 24h ly hôn vợ

Mạng xã hội ngày hôm nay đang "dậy sóng" bởi bức thư của người đàn ông tên Cố Điển Điển đăng trên trang cá nhân khi vừa chia tay vợ được 24 giờ