13:19 29/10/2015 - Kinh ngạc trăn khổng lồ nuốt cá sấu trong tích tắc

Chỉ sau vài phút con cá sấu đã nằm gọn trong bộ hàm chắc khỏe của con trăn khổng lồ.