06:04 25/08/2018 - Kinh ngạc nam thanh niên tay không nghịch thép nung chảy

Một người đàn ông tay không nghịch dòng thép nóng chảy khiến nhiều người rùng mình. Theo Sputnik, Video: Аркадий Мгдсян