11:23 25/08/2015 - Hút thuốc ở trạm xăng và cái kết may mắn

Lời cảnh tỉnh cho những ai có thói quen nghe điện thoại, hút thuốc ở trạm xăng.