05:35 22/08/2018 - Học cách giấu tiền siêu đỉnh của người Nhật, các ông chồng không nên bỏ qua

Người Nhật nổi tiếng thông minh và sự thông minh đó thực sự biểu hiện qua tất cả các khía cạnh. Ngay trong cả việc giấu tiền và nhớ ra được chỗ giấu tiền ấy cũng cả là một nghệ thuật. (theo Ohayo Japan)