10:48 13/07/2016 - Ghê người với màn lấy ráy tai khổng lồ

Cục ráy siêu khủng này đã nằm trong tai đàn ông khá lâu và gây đau nhức, ù tai cho khổ chủ. Bác sỹ đã rất vất vả mới lôi được chúng ra hết.